Certificaten schapendrijven

De hele trainingsopbouw heb ik verdeeld in 7 blokken. Elk blok kan worden afgesloten met een certificaat. Het behaalde certificaat geeft het niveau aan dat jij met je hond hebt bereikt. Het gaat dus om de allereerste keer dat je jouw hond bij de schapen loslaat tot en met het niveau van de klasse 2 en 3.

In de training is het belangrijk dat jij jouw hond begrijpt. En dat jij de schapen begrijpt. Jij moet inzicht krijgen in het karakter van jouw hond en aansluiten bij de eigenschappen en mogelijkheden die jouw hond heeft.

In de training moet je vaste basispunten bouwen die jou en jouw hond vertrouwen in elkaar geven.

Elk blok is vanuit die wetenschap opgebouwd en de blokken sluiten precies op elkaar aan. Het is dus een methode. In de eerste 5 blokken komen alle onderdelen in opklimmende moeilijkheidsgraad aan de orde die je ook nodig hebt voor het werken met hond en schapen in de praktijk. Van cirkelen, schapen ophalen vanaf korte afstand, linksom en naar rechts, van je afdrijven, tot aan schapen met de hond uit de pen halen en het pennen in een trailer. De laatste 2 blokken gaan over de toepassing in een Engels parcours.

Door het verdelen in blokken krijg je meer inzicht in de structuur van de trainingsopbouw. Het helpt je om planmatig met het trainen bezig te zijn.